ဆရာနာမည္က ဦးတင္ေမာင္ခ်ိဳျဖစ္ပါတယ္။
ဆရာအေနနဲ႔ လက္ရွိမွာ Electrical and Electronic Engineering ဘာသာရပ္ ကို သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ အခုလက္ရွိမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ Individual Projectကို Supervise လုပ္ေပး ေနၿပီး Engineeringဘာသာရပ္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ Project Management ဘာသာရပ္ကိုလဲ သင္ၾကား ေပးေနပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခ်င္းတြင္းေကာလိပ္စတင္တည္ေထာင္တဲ့ 2007ခုႏွစ္ကတည္းက ဆရာ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ပါဝင္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ယေန႔အထိလည္း ခ်င္းတြင္း ေကာလိပ္ရဲ့ ပညာေရး စနစ္ကို သေဘာက်တဲ့အျပင္ လုပ္ငန္း ခြင္အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစတဲ့ ပညာေရး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယေန႔ အထိလဲ ခ်င္းတြင္းေက်ာင္းသားေတြကို တာဝန္ယူ သင္ၾကားေပးေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ Chindwin College ရဲ့HND Programမွာ သင္ၾကားေနတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပဌာန္းရတာမဟုတ္ဘဲ UK Pearson ကေန သက္ဆိုင္ရာ HND Program အတြက္ သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္ေတြ ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ေဒသလိုအပ္ခ်က္ ကိုယ့္ေက်ာင္းလိုအပ္ခ်က္ကိုမူတည္ၿပီးေတာ့မွ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားတဲ့၊ ေရြးခ်ယ္လို႔ရမဲ့ Modules(9)ခုရွိပါတယ္။
က်န္တဲ့ Unitsေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွ ပံ့ပိုးေပးနိုင္မႈ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ကိုမူတည္ၿပီးေတာ့မွ ေရြးခ်ယ္ သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ HND Program မွာကေတာ့ Unit(16)ခု သင္ရပါတယ္။ အဲဒီ Unit(16)ခုလုံးသည္ အမွန္တကယ္ လက္ရွိအေနအထားအရ လိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔လည္း စာေတြ႕နဲ႔လက္ေတြ႕ကို မၽွတစြာနဲ႔သင္ၾကားေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေတြအေနနဲ႔ကလည္း သက္ဆိုင္ဘာသာရပ္ေတြမွာ သင္ၾကားရတဲ့အေပၚမွာ မ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္နိုင္ရန္အတြက္ Intention နဲ႔ Industrial tripေတြလဲ မၾကာခဏဆိုသလိုဘဲ သြားရဒါေတြလဲ ရွိပါတယ္။

ေက်ာင္းရဲ့ HND Learning Style မွာ Unit(16)ခုလုံးမွာ Unit Learning Hour(60)ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာ ေက်ာင္းသားက သက္ဆိုင္ရာ Program နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိရွိသြားရမဲ့အရာေတြရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေတြအေနနဲ႔ကလည္း သူတို႔သိသင့္သိထိုက္တဲ့အရာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ/ဆရာမေတြ႕နဲ႔ Discusလုပ္ရပါတယ္။

အဲဒီအျပင္ ေက်ာင္းသားေတြက သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ Learning Outcome ကို ေသေသခ်ာခ်ာရရွိတယ္ဆိုတာကို သက္ ေသျပတဲ့အေနနဲ႔ Assignmentေတြလုပ္ရပါတယ္။
Assignmentေတြလုပ္ၿပီးတဲ့အခါက်ရင္လဲ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္ေတြရရွိ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေက်ာင္းသားအေနနဲ႔ သူတို႔ ရသင့္ရထိုက္ဒါေတြ ရရွိသြားၿပီးလို႔ မိမိ အေနနဲ႔သတ္မွတ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳု႔ ေက်ာင္းသားေတြက လည္း သက္ဆိုင္ရာ Programဘာသာရပ္အေပၚမွာ ထူးခၽြန္တဲ့အတြက္Meritေတြ distinctionေတြရရွိ တဲ့ေက်ာင္းသားေတြလဲ ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကလဲ Assignmentေတြကိုယ္တိုင္လုပ္ရတယ္၊ ဆရာ/ဆရာမေတြနဲ႔လဲ ရဲ့ရဲ့ ဝံ့ဝ့့ံေဆြးေႏြးရတယ္

သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ Projectေတြ၊ Presentation ေတြလုပ္ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Chindwin ေက်ာင္းသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္
ကိုယ္ကိုယ့္ယုံၾကည္မႈေတြရွိလာတယ္။
လူအမ်ားရဲ့ အလည္မွာလဲ မိမိတို႔ရဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြခ်ျပနိုင္လာပါတယ္။ အဲဒီ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းသားေတြရဲ့အနာဂတ္မွာ အေထာက္အကူမ်ားစြာျဖစ္ေစပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ စာသင္ၾကားရာမွာ ေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းတက္ က်တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားေတြက မိမိကိုယ္တိုင္စိတ္ပါဝင္စားလို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိဘေတြ တြန္းအား ေပးမႈေက်ာင္းကို ေရာက္ရွိလာက်ဒါဘဲျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ရဲ့ သင္ၾကားေပးရတဲ့စနစ္က International Learning Style ျဖစ္တဲ့ အတြက္ မိမိကိုယ္ကို Self-studyလုပ္ရတယ္၊ အဲဒီအျပင္ ဆရာ ဆရာမေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးစြာနဲ႔ Discusလုပ္ရတယ္ သူတို႔ ယခင္သင္ၾကားခဲ့ရတဲ့ အေျခခံပညာေရးသင္ ၾကားမႈမဟုတ္ဘဲ International Learningျဖစ္ေနတာရယ္ အသက္အရြယ္ပိုင္းရယ္ မိမိတို႔ စိတ္ပါဝင္စားမႈအပိုင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြက Level(3) ႏွင့္ Semester-1ေလာက္မွာ အခက္အခဲေလး ေတြရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။

အဲဒီအခက္အခဲေလးေတြကို မိမိ သင္ၾကားရတဲ့ ဘာသာရပ္အေပၚမွာစိတ္ပါဝင္စားမႈ ရွိတဲ့သူေတြက ခံနိုင္ရည္ ရွိစြာနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္သြားနိုင္ၿပီးေတာ့ စိတ္ပါဝင္စားမႈမရွိတဲ့သူေတြကေတာ့ အခက္အခဲေတာ္ေတာ္ေလးျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ၿပီးဆိုရင္ေတာ့ Sem-2/3/4 ထိေအာင္အခက္အခဲမရွိသေလာက္ပါဘဲ။

မိမိတို႔ရဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ကလဲ မိမိတို႔ရဲဲ့ သင္ခန္းစာေတြအေပၚမွာ တစ္စိုက္မတ္မတ္နဲ႔ႀကိဳးစားမယ္ ေက်ာင္း အေနနဲ႔ကလည္း ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖည့္ဆည္းေပးေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ Chindwin College ဆက္လက္ၿပီးတိုးတက္ေနအုံးပါမွာ

[unicode]:
ဆရာနာမည်က ဦးတင်မောင်ချိုဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာအနေနဲ့ လက်ရှိမှာ Electrical and Electronic Engineering ဘာသာရပ် ကို သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာတော့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ Individual Projectကို Supervise လုပ်ပေး နေပြီး Engineeringဘာသာရပ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Project Management ဘာသာရပ်ကိုလဲ သင်ကြား ပေးနေပါတယ်။

ကျွန်တော်ကတော့ ချင်းတွင်းကောလိပ်စတင်တည်ထောင်တဲ့ 2007ခုနှစ်ကတည်းက ဆရာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ယနေ့အထိလည်း ချင်းတွင်း ကောလိပ်ရဲ့ ပညာရေး စနစ်ကို သဘောကျတဲ့အပြင် လုပ်ငန်း ခွင်အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်စေတဲ့ ပညာရေး ဖြစ်သည့်အတွက် ယနေ့ အထိလဲ ချင်းတွင်းကျောင်းသားတွေကို တာဝန်ယူ သင်ကြားပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့ Chindwin College ရဲ့HND Programမှာ သင်ကြားနေတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့က ပြဌာန်းရတာမဟုတ်ဘဲ UK Pearson ကနေ သက်ဆိုင်ရာ HND Program အတွက် သင်ကြားရမည့် ဘာသာရပ်တွေ ချထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ကိုယ့်ဒေသလိုအပ်ချက် ကိုယ့်ကျောင်းလိုအပ်ချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှ ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတဲ့၊ ရွေးချယ်လို့ရမဲ့ Modules(9)ခုရှိပါတယ်။
ကျန်တဲ့ Unitsတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့မှ ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှ ရွေးချယ် သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ လောလောဆယ် HND Program မှာကတော့ Unit(16)ခု သင်ရပါတယ်။ အဲဒီ Unit(16)ခုလုံးသည် အမှန်တကယ် လက်ရှိအနေအထားအရ လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို ရွေးချယ် ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။

ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်း စာတွေ့နဲ့လက်တွေ့ကို မျှတစွာနဲ့သင်ကြားပေးပါတယ်။ ကျောင်းသား တွေအနေနဲ့ကလည်း သက်ဆိုင်ဘာသာရပ်တွေမှာ သင်ကြားရတဲ့အပေါ်မှာ မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်နိုင်ရန်အတွက် Intention နဲ့ Industrial tripတွေလဲ မကြာခဏဆိုသလိုဘဲ သွားရဒါတွေလဲ ရှိပါတယ်။

ကျောင်းရဲ့ HND Learning Style မှာ Unit(16)ခုလုံးမှာ Unit Learning Hour(60)ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာ ကျောင်းသားက သက်ဆိုင်ရာ Program နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိရှိသွားရမဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ ကျောင်းသား တွေအနေနဲ့ကလည်း သူတို့သိသင့်သိထိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာ/ဆရာမတွေ့နဲ့ Discusလုပ်ရပါတယ်။

အဲဒီအပြင် ကျောင်းသားတွေက သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Learning Outcome ကို သေသေချာချာရရှိတယ်ဆိုတာကို သက် သေပြတဲ့အနေနဲ့ Assignmentတွေလုပ်ရပါတယ်။
Assignmentတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်လဲ ကောင်းမွန်သောရလဒ်တွေရရှိ မယ်ဆိုရင်တော့ ကျောင်းသားအနေနဲ့ သူတို့ ရသင့်ရထိုက်ဒါတွေ ရရှိသွားပြီးလို့ မိမိ အနေနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။

တစ်ချိုု့ ကျောင်းသားတွေက လည်း သက်ဆိုင်ရာ Programဘာသာရပ်အပေါ်မှာ ထူးချွန်တဲ့အတွက်Meritတွေ distinctionတွေရရှိ တဲ့ကျောင်းသားတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေကလဲ Assignmentတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ရတယ်၊ ဆရာ/ဆရာမတွေနဲ့လဲ ရဲ့ရဲ့ ဝံ့ဝ့့ံဆွေးနွေးရတယ်

သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Projectတွေ၊ Presentation တွေလုပ်ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Chindwin ကျောင်းသားတော်တော်များများသည်
ကိုယ်ကိုယ့်ယုံကြည်မှုတွေရှိလာတယ်။
လူအများရဲ့ အလည်မှာလဲ မိမိတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေချပြနိုင်လာပါတယ်။ အဲဒီ စွမ်းဆောင်ရည်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေရဲ့အနာဂတ်မှာ အထောက်အကူများစွာဖြစ်စေပါတယ်။

ကျွန်တော်အနေနဲ့ စာသင်ကြားရာမှာ တွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာ ကျောင်းတက် ကျတဲ့ ကျောင်းသားတွေသည် တစ်ချို့ကျောင်းသားတွေက မိမိကိုယ်တိုင်စိတ်ပါဝင်စားလို့သော်လည်းကောင်း၊ မိဘတွေ တွန်းအား ပေးမှုကျောင်းကို ရောက်ရှိလာကျဒါဘဲဖြစ်ပါတယ်။

မိမိတို့ရဲ့ သင်ကြားပေးရတဲ့စနစ်က International Learning Style ဖြစ်တဲ့ အတွက် မိမိကိုယ်ကို Self-studyလုပ်ရတယ်၊ အဲဒီအပြင် ဆရာ ဆရာမတွေနဲ့ ရင်းနှီးစွာနဲ့ Discusလုပ်ရတယ် သူတို့ ယခင်သင်ကြားခဲ့ရတဲ့ အခြေခံပညာရေးသင် ကြားမှုမဟုတ်ဘဲ International Learningဖြစ်နေတာရယ် အသက်အရွယ်ပိုင်းရယ် မိမိတို့ စိတ်ပါဝင်စားမှုအပိုင်းတွေမှာ ကျောင်းသားတွေက Level(3) နှင့် Semester-1လောက်မှာ အခက်အခဲလေး တွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။

အဲဒီအခက်အခဲလေးတွေကို မိမိ သင်ကြားရတဲ့ ဘာသာရပ်အပေါ်မှာစိတ်ပါဝင်စားမှု ရှိတဲ့သူတွေက ခံနိုင်ရည် ရှိစွာနဲ့ ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ပြီးတော့ စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိတဲ့သူတွေကတော့ အခက်အခဲတော်တော်လေးဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအခက်အခဲကို ကျော်လွှားနိုင်ပြီးဆိုရင်တော့ Sem-2/3/4 ထိအောင်အခက်အခဲမရှိသလောက်ပါဘဲ။

မိမိတို့ရဲ့ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကလဲ မိမိတို့ရဲဲ့ သင်ခန်းစာတွေအပေါ်မှာ တစ်စိုက်မတ်မတ်နဲ့ကြိုးစားမယ် ကျောင်း အနေနဲ့ကလည်း ကျောင်းသားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြည့်ဆည်းပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Chindwin College ဆက်လက်ပြီးတိုးတက်နေအုံးပါမှာ

Advertisements